دستم بگیر ...

دستم بگیر دستم را تو بگیر التماس دستم را بپذیر


درمانی باش پیش از آنکه بمیرم


آوازی باش پرواز اگر نهی


همدردی باش همراز اگر نهی


آغازی باش تا پایان نپذیرم


گلدانی باش گلزار اگر نهی


دلبندی باش دلدار اگر نهی


سبزینه باش با فصل بد و پیرم


از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو


آغوشی باش تا بوی تو بگیرم


لبخندی باش در روز و شب من


درهم شکست از گریه لب من


بارانی باش بر این تشنه کویرم


آهنگی باش در این خانه بپیچ


 پژواکی باش از بگذشته که هیچ  آهنگی نیست


در نایی که اسیرم

 

 

فرامرز اصلانی

 

http://www.mediafire.com/?anmerhhop8q5rb3

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید