بازگشت به آرامش :)

حالم بسی بهتر است نیشخند از اون حالت گیجی دراومدم خوشبختانه ... ذهنم سامون گرفت باز.

 

خدا رو شکر که همسرمی. از ته دلم میگم. ایشالا همیشه خوشبخت بمونم باهات ایشالا

 

از دیروز یه حس عیجیب غریبی باهامه، هی هر چند وقت یه بار به خودم میگم چ... همسرمه هااا، شوهرمه و ذوق میکنم باز نیشخند نمیدونم چرا اینجوری شدم آخه نیشخند همسرم دوووست داااارمممم

 

همسرم یه چیزی نیشخند داشتم با آجی حرف میزدم ییهو تلفنم زنگ خورد، بهش گفتم ببخشید یه لحظه، بعد آجی برگشته بهم میگه چ...ئه؟ خنده  بعد خودش خنده ش گرفته میگه منم بهش گفتم چ..... خنده

 

راستی بهت بگم اینو همسرم، امروز امتحان داشتی و نمیخواستم تمرکزتو بهم بزنم، برا همین دیروز نگفتم که وبلاگو آپ کردم. سر جلسه که بودیم دیروز، پشت کارنامه یکی از دانش آموزام یه کم نوشتم، بعدش ظهر اومدم اونو توی وبلاگ نوشتم و حین نوشتن یه چیزای دیگه هم که حسم بود رو اضافه کردم. ولی چون نمیخواستم تمرکزتو بهم بزنم نگفتم بهت.

 

الان ولی حالم خوبه. وقتی دیشب قرار شد درباره اون موضوع با هم یه بار بشینیم حرف بزنیم و تمومش کنیم حالم خیلی بهتر شدش، از اون حالت بدی که داشتم و همه ش میخواستم گریه کنم هم در اومدم همسریم

 

الهی فدات شم واسه 15 بهمن خیلییی ذوق دارم نیشخند کاش اجازه بدن بریم توی اتاخ با هم حرف بزنیم نیشخند کارت صد آفرین و هزار آفرینو بیدم بهت مژهنیشخند

 

اینخده خوافم میهادشش خانوم دکتر کلییی خسته م کرددد حرصمم در آورد نیشخندنیشخند

 

فیهلنه همسرمم ماچماچ

/ 0 نظر / 13 بازدید